به نظر شما اگر افراد زیر وارد رقابت ریاست جمهوری دهم بشن کدوم رای بیشتری و کدوم رای کمتری میاره ؟

1.محمود احمدی نژاد

2. آقای خاتمی

3.هاشمی رفسنجانی

4.میر حسین موسوی

 5. حجه الاسلام کروبی 

6.عارف معاون اول آقای خاتمی

7. محسن رضایی 

8. حداد عادل


دسته ها : نظر سنجی
جمعه بیست و چهارم 8 1387
X